محمدعلی طاهریان-دکتر شهریار محمدی-چهارشنبه مورخ 1402/11/18 ساعت 12
 


 

 به نام خدا

 
 

 

دانشجو: محمدعلی طاهریان

 

دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد

 

عنوان پایان نامه:

  "بررسی عوامل تاثیرگذار بر پذیرش کاربران در استفاده از تجارت سیار در صنعت غذا "

 
 
 

نام و نام خانوادگی

سمت

آقای دکتر شهریار محمدی

استاد راهنما

آقای دکتر حجت اله حمیدی

داور داخلی و نماینده تحصیلات تکمیلی

خانم دکتر شهناز پیروزفر

داور خارج از دانشگاه

 
 
 

تاریخ دفاع:

ساعت ارایه:

1402/11/18

12:00

 
Review:
119
Date:
1402/11/16