سیدعلی خوش لهجه-دکتر یاسر صمیمی-سه شنبه 1402/11/17 - ساعت 8
 


 

 به نام خدا

 
 

 

دانشجو: سیدعلی خوش لهجه مینو

 

دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد

 

عنوان پایان نامه:

  "استفاده از رویکرد یادگیری عمیق برای کنترل آماری فرایند ساخت افزایشی"

 
 
 

نام و نام خانوادگی

سمت

آقای دکتر یاسر صمیمی

استاد راهنما

آقای دکتر کیوان ناروئی

استاد مشاور

آقای دکتر عماد روغنیان

داور داخلی و نماینده تحصیلات تکمیلی

آقای دکتر شروین اسدزاده

داور خارج از دانشگاه

 
 
 

تاریخ دفاع:

ساعت ارایه:

1402/11/17

08:00

 
Review:
159
Date:
1402/11/16