ابوالفضل زالی-دکتر شهریار محمدی- چهارشنبه مورخ 1402/11/18 ساعت 11
 


 

 به نام خدا

 
 

 

دانشجو: ابوالفضل زالی

 

دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد

 

عنوان پایان نامه:

  "ارزیابی امنیتی و تحلیل مخاطرات سامانه های تحت وب"

 
 

نام و نام خانوادگی

سمت

آقای دکتر شهریار محمدی

استاد راهنما

آقای دکتر حجت اله حمیدی

داور داخلی و نماینده تحصیلات تکمیلی

خانم دکتر پریا سلیمانی

داور خارج از دانشگاه

 
 

تاریخ دفاع:

ساعت ارایه:

1402/11/18

11:00

 
Review:
141
Date:
1402/11/16