سیدعلی معصومی لاری-دفاع از پروپوزال دکترا-دکتر محمدهادی زاهدی-دوشنبه مورخ 1402/11/16 ساعت 13:30
 


 

 به نام خدا

 
 
 

 

دانشجو: سیدعلی معصومی لاری

 

دفاع از پیشنهادیه رساله دکتری

عنوان رساله دکتری:

" شناسایی و طبقه بندی تصاویر از روی سیگنال های مغزی  EEG با بهره گیری از الگوریتم های یادگیری ماشین"

 
 
 
 

نام و نام خانوادگی

سمت

آقای دکتر محمدهادی زاهدی

استاد راهنما

خانم دکتر منیره حسینی

داور داخلی

آقای دکتر شهریار محمدی

داور داخلی

آقای دکتر مجنید میرزایی

نماینده تحصیلات تکمیلی

خانم دکتر مریم محبی آشتیانی

داور خارج از دانشگاه

خانم دکتر سپیده حاجی پور ساردوئی

داور خارج از دانشگاه

 
 

تاریخ دفاع:

ساعت ارایه:

1402/11/16

13:30

 
Review:
77
Date:
1402/11/15