مرضیه محمدی- دکتر حجت اله حمیدی- چهارشنبه مورخ 1402/11/18 - ساعت 9
 


 

 به نام خدا

 
 
 

 

دانشجو: مرضیه محمدی

 

دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد

 

عنوان پایان نامه:

  "تجزیه و تحلیل نقش رسانه های اجتماعی درپذیرش بانکداری همراه(مورد مطالعه بانک ملی استان قزوین)"

 
 

نام و نام خانوادگی

سمت

آقای دکتر حجت اله حمیدی

استاد راهنما

آقای دکتر محمدجعفر تارخ

داور داخلی و نماینده تحصیلات تکمیلی

آقای دکتر راشد صحرائیان

داور خارج از دانشگاه

 
 
 

تاریخ دفاع:

ساعت ارایه:

1402/11/18

09:00

 
Review:
133
Date:
1402/11/15