سبا سیط الشیخ- دکتر سیدبابک ابراهیمی- شنبه مورخ 1402/07/15 - ساعت 13
 
 
 به نام خدا

 
 

دانشجو: سبا سبط الشیخ

دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان پایان نامه:

"ارائه ی مدل بهینه سازی پراکندگی دستگاه های خودپرداز"

 
 

نام و نام خانوادگی

سمت

آقای دکتر سید بابک ابراهیمی

استاد راهنما

خانم دکتر سپیده نصیری

استاد مشاور

آقای دکتر رضا رمضانیان

داور داخلی و نماینده تحصیلات تکمیلی

آقای دکتر حمید اسماعیلی

داور خارج از دانشگاه

 

تاریخ دفاع:

ساعت ارایه:

1402/07/15

13:00

 
Review:
686
Date:
1402/07/12