وحید یحیی پور- پروپوزال-دکتر سیدبابک ابراهیمی-دوشنبه مورخ 1402/07/10- ساعت 9:30
 
 


به نام خدا

 
 
 

دانشجو: وحید یحیی پور

دفاع از پیشنهادیه رساله دکتری

عنوان پیشنهادیه رساله دکتری:

" مدلسازی مسئله پستچی چینی چند دوره ای با تاکید بر مولفه های پایداری و تاب آوری ؛ با درنظر گرفتن عدم قطعیت و پنجره زمانی"

 
 

نام و نام خانوادگی

سمت

آقای دکتر بابک ابراهیمی

استاد راهنما

آقای دکتر امیرعباس نجفی

داور داخلی

آقای دکتر مجید میرزایی

داور داخلی

آقای دکتر ناصر صفائی

نماینده تحصیلات تکمیلی

آقای دکتر مجید شیخ محمدی

داور خارج از دانشگاه

آقای دکتر علی بزرگی امیری

داور خارج از دانشگاه

 
 

تاریخ دفاع:

ساعت ارایه:

1402/07/10

09:30

 
Review:
170
Date:
1402/07/08