محمد قلیچی-دکتر حجت اله حمیدی- یکشنبه مورخ 1402/07/09- ساعت 13
 
 


به نام خدا

 

دانشجو: محمد قلیچی

دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان پایان نامه:

"رویکرد سلسله مراتبی برای تشخیص افسردگی کاربران ایرانی در شبکه های اجتماعی و رابطه ی آن با اخبار روز"

نام و نام خانوادگی

سمت

آقای دکتر حجت اله حمیدی

استاد راهنما

آقای دکتر محمد جعفر تارخ

داور داخلی و نماینده تحصیلات تکمیلی

آقای دکتر علی مصلی نژاد

داور خارج از دانشگاه

 

تاریخ دفاع:

ساعت ارایه:

1402/07/09

13:00

 
Review:
246
Date:
1402/07/08