لیلا امیرفضلی-دکتر حجت اله حمیدی - یکشنبه مورخ 1402/07/09 - ساعت 12
 
 


به نام خدا

 
 
 

دانشجو: لیلا امیرفضلی

دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان پایان نامه:

"تجزیه و تحلیل عوامل موثر در میزان پذیرش آموزش الکترونیکی در زمان شیوع کوید 19"

 
 
 

نام و نام خانوادگی

سمت

آقای دکتر حجت اله حمیدی

استاد راهنما

آقای دکتر محمدهادی زاهدی

داور داخلی و نماینده تحصیلات تکمیلی

آقای دکتر علی مصلی نژاد

داور خارج از دانشگاه

 
 

تاریخ دفاع:

ساعت ارایه:

1402/07/09

12:00

 
Review:
1901
Date:
1402/07/08