مینا اکبری - دکتر ناصر صفائی- چهارشنبه مورخ 1402/07/12/- ساعت 08:30
 


به نام خدا

 
 
 

دانشجو: مینا اکبری

دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان پایان نامه:

"مدیریت ریسک زنجیره های تامین تحت تاثیر اختلالات همه گیری کوید-19 با رویکرد پویایی شناسی سیستم ها"

 
 

نام و نام خانوادگی

سمت

آقای دکتر ناصر صفائی

استاد راهنما

آقای دکتر رامین ناجی زاده

استاد مشاور

آقای دکتر عبداله آقائی

داور داخلی و نماینده تحصیلات تکمیلی

خانم دکتر آمنه خدیور

داور خارج از دانشگاه

 
 

تاریخ دفاع:

ساعت ارایه:

1402/07/12

08:30

 
Review:
2186
Date:
1402/07/05