مجتبی رضائی- دکتر شهریار محمدی - دوشنبه مورخ 1402/07/10 - ساعت 10:30
 
 


به نام خدا

 
 

دانشجو: مجتبی رضائی

دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان پایان نامه:

"شناسایی خودروها با استفاده از گواهی های الکترونیکی"

 

نام و نام خانوادگی

سمت

آقای دکتر شهریار محمدی

استاد راهنما

آقای دکتر حجت اله حمیدی

داور داخلی و نماینده تحصیلات تکمیلی

خانم دکتر شهناز پیروزفر

داور خارج از دانشگاه

 

تاریخ دفاع:

ساعت ارایه:

1402/07/10

10:30

 
Review:
231
Date:
1402/07/04