لیلا صفرپور(پروپوزال)-دکتر محمدجعفر تارخ - چهارشنبه مورخ 1402/07/05- ساعت 12:30
 
 


به نام خدا

 

دانشجو: لیلا صفرپور

دفاع از پیشنهادیه رساله دکتری

عنوان رساله دکتری:

" بهبود تشخیص تصاویر مربوط به سرطان سینه با شبیه سازی شبکه های عصبی کوانتومی در چهارچوب محاسبات ابری "

 
 

نام و نام خانوادگی

سمت

آقای دکتر محمدجعفر تارخ

استاد راهنما

آقای دکتر شهریار محمدی

داور داخلی

آقای دکتر حجت اله حمیدی

داور داخلی

آقای دکتر حجت اله حمیدی

نماینده تحصیلات تکمیلی

آقای دکتر مجید شیخ محمدی

داور خارج از دانشگاه

آقای دکتر حمید توحیدی

داور خارج از دانشگاه

 
 

تاریخ دفاع:

ساعت ارایه:

1402/07/05

12:30

 
Review:
2081
Date:
1402/07/04