علی ولایتی-دکتر رضا رمضانیان - چهارشنبه 1402/07/05 - ساعت 14
 
 


به نام خدا

 
 
 

دانشجو: علی ولایتی

دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان پایان نامه:

"مکانیابی مسیریابی خدمات خودروهای الکتریکی اشتراکی با در نظر گرفتن مصرف انرژی مبتنی بر سرعتهای متغییر"

 
 

نام و نام خانوادگی

سمت

آقای دکتر رضا رمضانیان

استاد راهنما

آقای دکتر مصطفی ستاک

استاد مشاور

خانم دکتر سپیده نصیری

داور داخلی و نماینده تحصیلات تکمیلی

آقای دکتر حسین عموزادخلیلی

داور خارج از دانشگاه

 
 
 

تاریخ دفاع:

ساعت ارایه:

1402/07/05

14:00

 
 
Review:
2124
Date:
1402/07/04