محمدابراهیم احمدی(پروپوزال)- دکتر منیره حسینی- سه شنبه مورخ 1402/07/04- ساعت16
 
 


به نام خدا

 
 

دانشجو: محمدابراهیم احمدی

دفاع از پیشنهادیه رساله دکتری

عنوان رساله دکتری:

" ارائه معماری یادگیری عمیق GNN-Transformer برای تشخیص موضع در پردازش زبان طبیعی"

 
 

نام و نام خانوادگی

سمت

خانم دکتر منیره حسینی

استاد راهنما

آقای دکتر حجت اله حمیدی

داور داخلی

آقای دکتر حجت اله حمیدی

داور داخلی

آقای دکتر شهریار محمدی

نماینده تحصیلات تکمیلی

آقای دکتر محمدهادی زاهدی

داور خارج از دانشگاه

آقای دکتر سیدامیر اصغری

داور خارج از دانشگاه

 

تاریخ دفاع:

ساعت ارایه:

1402/07/04

16:00


 
Review:
598
Date:
1402/07/03