مریم نجفی- دکتر رضا رمضانیان- چهارشنبه مورخ 1402/06/29-ساعت8
 
 


به نام خدا

 
 
 

دانشجو: مریم نجفی

دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان پایان نامه:

"تعیین و الویت بندی عوامل موثر بر جذب سرمایه در مراحل مختلف چرخه عمر استارتاپ ها"

 
 
 

نام و نام خانوادگی

سمت

آقای دکتر رضا رمضانیان

استاد راهنما

آقای دکتر محمدمهدی پوربصیر

استاد مشاور

آقای دکتر مجید میرزایی

داور داخلی و نماینده تحصیلات تکمیلی

آقای دکتر حسین محمدی

داور خارج از دانشگاه

 
 

تاریخ دفاع:

ساعت ارایه:

1402/06/29

08:00

 
Review:
120
Date:
1402/06/28