نیلوفر احمدی-دکتر یاسر صمیمی- سه شنبه مورخ 1402/06/28 - ساعت 15
 
 


به نام خدا

 
 

دانشجو: نیلوفر احمدی

دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان پایان نامه:

"معرفی نمودار کنترل چند متغیره براساس برآورد کننده های استوار جدید پارامترهای فرآیند"

 
 
 

نام و نام خانوادگی

سمت

آقای دکتر یاسر صمیمی

استاد راهنما

آقای دکتر حمید شهریاری

استاد مشاور

آقای دکتر عبداله آقائی

داور داخلی و نماینده تحصیلات تکمیلی

آقای دکتر امیرحسین امیری

داور خارج از دانشگاه

 

تاریخ دفاع:

ساعت ارایه:

1402/06/28

15:00

 
Review:
1181
Date:
1402/06/27