بهاره حقی- دکتر حجت اله حمیدی- چهارشنبه مورخ 1402/06/29 - ساعت 14
 
 


به نام خدا

 
 
 

دانشجو: بهاره حقی

دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان پایان نامه:

"ارائه مدلی جهت بخش بندی کارآمد مشتریان با استفاده از تکنیک های داده کاوی"

 
 
 

نام و نام خانوادگی

سمت

آقای دکتر حجت اله حمیدی

استاد راهنما

آقای دکتر شهریار محمدی

داور داخلی و نماینده تحصیلات تکمیلی

آقای دکتر علی مصلی نژاد

داور خارج از دانشگاه

 
 

تاریخ دفاع:

ساعت ارایه:

1402/06/29

14:00

 
Review:
825
Date:
1402/06/27