محمد تقدیری فر-دکتر دنیا رحمانی- سه شنبه مورخ 1402/06/28 - ساعت 9
 
 

 

به نام خدا

 
 
 
 

دانشجو: محمد تقدیری فر

دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان پایان نامه:

"بخش بندی مشتریان مبتنی بررویکرد داده محور"

 
 
 

نام و نام خانوادگی

سمت

خانم دکتر دنیا رحمانی

استاد راهنما

خانم دکتر سپیده نصیری

استاد مشاور

آقای دکتر مجید میرزایی

داور داخلی و نماینده تحصیلات تکمیلی

خانم دکتر مریم اسمعیلی

داور خارج از دانشگاه

 

تاریخ دفاع:

ساعت ارایه:

1402/06/28

09:00

 
Review:
1214
Date:
1402/06/27