مهدی یادگاری- دکتر شهریار محمدی- چهارشنبه مورخ 1402/206/29 - ساعت 18
 
 


به نام خدا

 
 
 

دانشجو: مهدی یادگاری

دفاع از رساله دکتری

عنوان رساله دکتری:

"ارائه مدلی جهت پذیرش فناوری ارزهای دیجیتال"

 
 

نام و نام خانوادگی

سمت

آقای دکتر شهریار محمدی

استاد راهنما

آقای دکتر محمدجعفر تارخ

داور داخلی

آقای دکتر مجید میرزایی

داور داخلی

آقای دکتر حجت اله حمیدی

نماینده تحصیلات تکمیلی

آقای دکتر امیرحسین مزینی

داور خارج از دانشگاه

آقای دکتر محمد فتحیان

داور خارج از دانشگاه

 
 

تاریخ دفاع:

ساعت ارایه:

1402/06/29

18:00

 
Review:
285
Date:
1402/06/27