دانیال امیری-دکتر رضا رمضانیان-چهارشنبه مورخ 1402/06/29 - ساعت 9
 
 

22

به نام خدا

 
 

دانشجو: دانیال امیری

دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان پایان نامه:

"پیش بینی نرخ ریزش مشتریان براساس تقسیم بندی بازار و روش های خوشه بندی با الگوریتم های یادگیری ماشین"

 
 
 

نام و نام خانوادگی

سمت

آقای دکتر رضا رمضانیان

استاد راهنما

آقای دکتر عماد روغنیان

داور داخلی و نماینده تحصیلات تکمیلی

آقای دکتر حسین محمدی دولت آبادی

داور خارج از دانشگاه

 
 
 

تاریخ دفاع:

ساعت ارایه:

1402/06/29

09:00

 
Review:
853
Date:
1402/06/27