فاطمه غیور- دکتر دنیا رحمانی-چهارشنبه مورخ 1402/206/29 - ساعت 10
 
 


به نام خدا

 
 

دانشجو: فاطمه غیور

دفاع از پیشنهادیه رساله دکتری

عنوان رساله دکتری:

" بار گذاری بهینه ی وظابف از طریق تخصیص منابع محاسباتی در یک شبکه لبه - ابر با در نظر گیری قابلیت اطمینان "

 

نام و نام خانوادگی

سمت

خانم دکتر دنیا رحمانی

استاد راهنما

آقای دکتر حجت اله حمیدی

داور داخلی

آقای دکتر سیدجواد حسینی نژاد

داور داخلی

خانم دکتر سپیده نصیری

نماینده تحصیلات تکمیلی

آقای دکتر راشد صحرائیان

داور خارج از دانشگاه

خانم دکتر زینب سازور

داور خارج از دانشگاه

 
 
 

تاریخ دفاع:

ساعت ارایه:

1402/06/29

10:00

 
Review:
57
Date:
1402/06/26