محمد خزائی- دکتر سعید میرزامحمدی-سه شنبه مورخ 1402/06/28 - ساعت 16
 
 


به نام خدا

 
 

دانشجو: محمد خزائی

دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان پایان نامه:

"تأثیر همه گیری کوید 19 بر مدیریت سرمایه در گردش با تاکید بر اثر تعدیلی فرصت های سرمایه گذاری و مشوق های دولتی در میان شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"

 
 

نام و نام خانوادگی

سمت

آقای دکتر سعید میرزامحمدی

استاد راهنما

آقای دکتر مجید میرزایی

استاد مشاور

آقای دکتر ناصر صفائی

داور داخلی و نماینده تحصیلات تکمیلی

آقای دکتر عمران محمدی

داور خارج از دانشگاه

 
 

تاریخ دفاع:

ساعت ارایه:

1402/06/28

16:00

 
Review:
1881
Date:
1402/06/26