زهرا تقویان آسیابی- دکتر شهریار محمدی- دوشنبه مورخ 1402/06/27- ساعت 14
 
 


به نام خدا

 
 
 

دانشجو: زهرا تقویان

دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان پایان نامه:

"کاربرد یادگیری عمیق در تحلیل تصاویر پزشکی برای تشخیص بیماری کووید-19"

 
 

نام و نام خانوادگی

سمت

آقای دکتر شهریار محمدی

استاد راهنما

آقای دکتر حجت اله حمیدی

داور داخلی و نماینده تحصیلات تکمیلی

خانم دکتر شهناز پیروزفر

داور خارج از دانشگاه

 
 

تاریخ دفاع:

ساعت ارایه:

1402/06/27

14:00

 
 
Review:
298
Date:
1402/06/26