میلاد کرباسیان - دکتر حجت اله حمیدی- یکشنبه مورخ 1402/06/26- ساعت 14
 
 


به نام خدا

 

دانشجو: میلاد کرباسیان

دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان پایان نامه:

"ارائه مدلی برای کشف تقلب در بانکداری با استفاده از ابزارهای هوشمندسازی (مطالعه موردی در بانک توسعه تعاون)"

 
 
 

نام و نام خانوادگی

سمت

آقای دکتر حجت اله حمیدی

استاد راهنما

خانم دکتر منیره حسینی

داور داخلی و نماینده تحصیلات تکمیلی

آقای دکتر داود کریم زادگان مقدم

داور خارج از دانشگاه

 
 
 

تاریخ دفاع:

ساعت ارایه:

1402/06/26

14:00


 
Review:
293
Date:
1402/06/26