سعید فلاح- دکتر فیروزه قنات آبادی-چهارشنبه مورخ 1402/06/29 - ساعت 8
 
 


به نام خدا

 
 
 

دانشجو: سعید فلاح

دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان پایان نامه:

"تاثیر بازاریابی رابط محور در تاب آوری زنجیره تامین در محیط صنعتی ایران"

 
 

نام و نام خانوادگی

سمت

خانم دکتر فیروزه قنات آبادی

استاد راهنما

خانم دکتر سپیده نصیری

داور داخلی و نماینده تحصیلات تکمیلی

آقای دکتر رامین ناجی زاده

داور خارج از دانشگاه

 
 

تاریخ دفاع:

ساعت ارایه:

1402/06/29

08:00

 
Review:
284
Date:
1402/06/26