آرمین کیا -دکتر یاسر صمیمی - دوشنبه مورخ 1402/06/27 - ساعت 8
 


به نام خدا

 
 
 

دانشجو: آرمین کیاء

دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان پایان نامه:

"پایش ضمن ساخت و بهینه سازی پارامترهای فرایند براساس مدلسازی پروفایل سه بعدی در ساخت افزایشی مواد پلیمری"

 
 
 

نام و نام خانوادگی

سمت

آقای دکتر یاسر صمیمی

استاد راهنما

آقای دکتر کیوان نارویی

استاد مشاور

آقای دکتر عبداله آقائی

داور داخلی و نماینده تحصیلات تکمیلی

آقای دکتر امیرحسین امیری

داور خارج از دانشگاه

 
 

تاریخ دفاع:

ساعت ارایه:

1402/06/27

08:00

 
Review:
4088
Date:
1402/06/26