احسان عامری-دکتر مجید میرزایی-دفاع از پیشنهادیه رساله دکتری-دوشنبه مورخ 1402/06/27 - ساعت 14
 
 


به نام خدا

 
 

دانشجو: احسان عامری

دفاع از پیشنهادیه رساله دکتری

عنوان رساله دکتری:

" ارائه یک مدل انتخاب سبد بهینه استوار داده محور با لحاظ هزینه های معاملاتی "

 
 
 

نام و نام خانوادگی

سمت

آقای دکتر مجید میرزایی

استاد راهنما

آقای دکتر امیرعباس نجفی

داور داخلی

آقای دکتر سیدجواد حسینی نژاد

داور داخلی

آقای دکتر حسین محسنی

نماینده تحصیلات تکمیلی

آقای دکتر روزبه قدسی

داور خارج از دانشگاه

خانم دکتر مریم اسمعیلی

داور خارج از دانشگاه

 
 

تاریخ دفاع:

ساعت ارایه:

1402/06/27

14:00

 
Review:
2062
Date:
1402/06/26