زهرا پویا- دکتر رضا رمضانیان- سه شنبه مورخ 1402/06/28 - ساعت 8
 
 


به نام خدا

 

دانشجو: زهرا پویا

دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان پایان نامه:

"طراحی شبکه زنجیره تامین حلقه بسته واکسن تحت شرایط عدم قطعیت"

 

نام و نام خانوادگی

سمت

آقای دکتر رضا رمضانیان

استاد راهنما

خانم دکتر دنیا رحمانی

استاد مشاور

آقای دکتر سیدجواد حسینی نژاد

داور داخلی و نماینده تحصیلات تکمیلی

خانم دکتر مریم اسمعیلی

داور خارج از دانشگاه

 
 

تاریخ دفاع:

ساعت ارایه:

1402/06/28

08:00

 
Review:
2344
Date:
1402/06/22