پذيرفته شده شاغل هستم .آيا در زمان ثبت نام نياز به ارائه موافقت نامه از محل كار دارم؟
كليه كاركنان موسسات دولتي  (رسمي، قراردادي،پيمانيپذيرفته شده در دوره روزانه و نوبت دوم، ملزم به ارائه موافقت نامه بدون قيد و شرط با ادامه تحصيل از محل كار در زمان ثبت نام مي باشند. 
پذيرفته شدگان شاغل داراي شغل آزاد نيازي به ارائه موافقت نامه ندارند.
 
تعداد بازدید:
7459
تاریخ:
1398/04/26

بازگشت
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.