براي ثبت نام حضوري به چه آدرسي بايد مراجعه كنيم؟
براي اين مرحله از ثبت نام بايستي به آدرس دانشكده مربوطه كه در سايت دانشگاه قابل دسترسي است طبق برنامه زماني اعلام شده توسط دانشكده مراجعه كنيد. دانشجويان الكترونيكي به طبقه دوم سازمان مركزي دانشگاه مراجعه كنند.
تعداد بازدید:
7158
تاریخ:
1398/04/26

بازگشت
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.