تمدید حکم سرپرستی آزمایشگاه پژوهشی
-

تمدید حکم سرپرستی آزمایشگاه پژوهشی

مطابق آیین‌نامه آزمایشگاه‌های پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین طوسی، حکم سرپرستی آزمایشگاه پژوهشی به پیشنهاد معاون پژوهشی دانشگاه، توسط رئیس دانشگاه به مدت سه سال به‌صورت موافقت اصولی صادر می‌شود و هر سه سال یکبار بعد از ارزیابی مجدد تمدید می‌شود. 

نحوه تمدید حکم سرپرستی آزمایشگاه پژوهشی

·         به‌منظور تمدید حکم سرپرستی آزمایشگاه پژوهشی می‌بایست سرپرست آزمایشگاه، حداقل متوسط امتیاز اعتبار ویژه (گرنت) دانشکده را در سه سال گذشته داشته و فرم عملکرد آزمایشگاه پژوهشی را تکمیل و به مدیرگروه مربوطه ارائه نماید.

·         بررسی و تصویب درخواست تمدید حکم سرپرستی آزمایشگاه پژوهشی در شورای گروه مربوطه

·         ارائه تصویب و تمدید حکم سرپرستی به معاونت پژوهشی دانشکده برای بررسی و تصویب در شورای دانشکده

·         در صورت تصویب در شورای دانشکده، مدارک از طریق معاونت پژوهشی دانشکده به مدیریت امور پژوهشی و ارتباط با صنعت دانشگاه برای بررسی و تصویب در شورای پژوهشی دانشگاه ارسال  می­گردد.

·         در صورت تصویب در شورای پژوهشی دانشگاه، تمدید حکم سرپرستی آزمایشگاه پژوهشی به پیشنهاد معاونت پژوهشی دانشگاه و توسط رئیس دانشگاه صورت می­گیرد.

 

نکات مهم:

·         خواهشمند است آیین­نامه را مطالعه نمایید.

·         چنانچه عضو هیئت‌علمی در خلال سه سال سرپرستی به فرصت مطالعاتی عزیمت نماید دوره ارزیابی از سه سال به چهار سال افزایش می‌یابد.

·         درصورتی‌که سرپرست آزمایشگاه پژوهشی حداقل متوسط امتیاز گرنت دانشکده را بعد از سه سال احراز ننموده باشد، به یکی از روش‌های ذیل حکم سرپرستی تمدید و یا مشروط می‌شود.

o       با تصویب در شورای پژوهشی دانشگاه به مدت یک سال می‌تواند به‌صورت مشترک با پژوهشگر دیگری در آزمایشگاه فعالیت داشته باشد و بعدازاین مدت ارزیابی عملکرد پژوهشی برای تمدید حکم سرپرستی انجام می‌شود.

o       معاونت پژوهشی می‌تواند تفاوت امتیاز را از مبلغ ویژه (گرنت) سرپرست مذکور کسر و برای توسعه فضای آزمایشگاه پژوهشی دانشکده مربوطه، ترجیحاً برای اساتید فاقد آزمایشگاه پژوهشی هزینه کند.

o       در صورت عدم وجود متقاضی برای تأسیس آزمایشگاه پژوهشی، فضای آزمایشگاه بر اساس نظر شورای دانشکده مربوطه به آزمایشگاه‌های دیگر اختصاص می‌یابد.

o       درصورتی‌که آزمایشگاه پژوهشی با حمایت مالی خارج از دانشگاه تجهیز شده باشد، حکم سرپرستی لغو و فضای آزمایشگاه به استادی که تقاضای تأسیس آزمایشگاه را نموده و شرایط تأسیس را دارد، اختصاص داده می‌شود. در این صورت جابه‌جایی تجهیزات آزمایشگاه به عهده سرپرست آزمایشگاه و با هماهنگی معاونت پژوهشی و ریاست دانشکده است.

o       حکم سرپرستی آزمایشگاه پژوهشی تمدید نشده و در صورت وجود متقاضی جدید برای سرپرستی آزمایشگاه پژوهشی، صادر می‌شود. (فرد متقاضی جدید می‌بایست روال موجود در ماده 3 و 4  آیین‌نامه آزمایشگاه‌های پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین طوسی را انجام دهد)  
تاریخ:
1401/09/05
تعداد بازدید:
567
منبع: