گلنوش طوسي، دكتر حميد شهرياري، معرفي شاخص استوار كارايي فرايند براي پروفايل‌هاي خطي چند متغيره

اطلاعيه برگزاري جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد

عنوان:

معرفي شاخص استوار كارايي فرايند براي پروفايل‌هاي خطي چند متغيره

نام و نام خانوادگي دانشجو:

گلنوش طوسي

استاد راهنما:

آقاي دكتر حميد شهرياري

استاد مشاور:

آقاي دكتر عماد روغنيان

استاد ممتحن داخلي:

آقاي دكتر ياسر صميمي

استاد ممتحن خارجي:

آقاي دكتر ارد احمدي

تاريخ: 30/06/98

ساعت: 14:00

مكان: دانشكده مهندسي صنايع، طبقه دوم، كلاس 203

Review:
94
Date:
1398/06/30
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.