سبا كريمي اعظم، دكتر حميد شهرياري، معرفي شاخص كارايي فرآيند بر اساس نسبت سيگنال به اغتشاش(SNR)

اطلاعيه برگزاري جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد

عنوان:

معرفي شاخص كارايي فرآيند بر اساس نسبت سيگنال به اغتشاش(SNR)

نام و نام خانوادگي دانشجو:

سبا كريمي اعظم

استاد راهنما:

دكتر حميد شهرياري

استاد مشاور:

دكتر عبدالله آقايي

استاد ممتحن داخلي:

دكتر ياسر صميمي

استاد ممتحن خارجي:

دكتر شروين اسد زاده

تاريخ: 30/06/98

ساعت: 8:00

مكان: دانشكده مهندسي صنايع، كلاس 203

Review:
66
Date:
1398/06/26
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.