دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
۹۶/۱/۷
|English

از تا جستجو
گروه مرتب شود با به صورت
تعداد موارد یافت شده : 25    تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
najafi.jpg
نام : امير عباس
نام خانوادگی: نجفي

مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: توليد صنعتي - مهندسي مالي
پست الکترونیک : aanajafi(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/aanajafi

hoseini2.jpg
نام : حسيني
نام خانوادگی: منيره

مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: فناوري اطلاعات
پست الکترونیک : hosseini(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/hosseini/index.html

dr_mohammadi.jpg
نام : شهريار
نام خانوادگی: محمدي

مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: فناوري اطلاعات
پست الکترونیک : mohammadi(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/mohammadi/

gholami.JPG
نام : سعيده
نام خانوادگی: غلامي

مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: توليد صنعتي
پست الکترونیک : s_gholami(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://sahand.kntu.ac.ir/~s_gholami

alizade2-jpg.jpg
نام : سميه
نام خانوادگی: عليزاده

مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: فناوري اطلاعات - مهندسي مالي
پست الکترونیک : s_alizadeh(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/s_alizadeh

1 2 3 4 5 
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد |k. n. toosi univesity of technology