دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
۹۶/۱/۷
|English
اساتيد
رسول
رسول نام :
شفايي نام خانوادگی :
دانشيار مرتبه علمی :
توليد صنعتي - MBA(مدير گروه) گروه آموزشی :
http://wp.kntu.ac.ir/shafaei/ لینک سایت شخصی :
shafaei(at-sign)kntu.ac.ir پست الکترونیک :
دانشگاه UMIST انگلستان اطلاعات بیشتر :
سوابق تحصيلي :
دكترا: مهندسي صنايعاز دانشگاه UMIST انگلستان

كارشناسي ارشد: مهندسي صنايع از دانشگاه تربيت مدرس 

كارشناسي: مهندسي صنايع (توليد صنعتي) از دانشگاه صنعتي اصفهان

گرايش (هاي) تخصصي:  ارتقاء رقابت پذيري سازمانها - مديريت استراتژيك - مديريت‌تكنولوژي- ERP - معماري سازماني - مديريت‌ زنجيره تامين و توليد

زمينه‌هاي مورد علاقه براي‌ كارهاي مشاوره صنعتي و امورپژوهشي: رقابت‌پذيري صنايع – ERP و پياده سازي آن - مديريت تكنولوژي - معماري سازماني - مديريت استراتژيك - بازاريابي و فروش

 عضويت در انجمن‌هاي علمي داخلي و خارجي: انجمن مهندسي صنايع ايران

.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد |k. n. toosi univesity of technology