دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
۹۶/۱/۷
|English
اساتيد
فريد
فريد نام :
خوش الحان نام خانوادگی :
استاديار مرتبه علمی :
توليد صنعتي - فناوري اطلاعات گروه آموزشی :
http://www.khoshalhan.com/ لینک سایت شخصی :
khoshalhan(at-sign)kntu.ac.ir پست الکترونیک :
اطلاعات بیشتر :
http://www.khoshalhan.com/
سوابق تحصيلي :
دكترا: مهندسي صنايع  از دانشگاه تربيت مدرس
كارشناسي ارشد: مهندسي صنايع از دانشگاه تربيت مدرس
كارشناسي: مهندسي صنايع (تكنولوژي صنعتي) از دانشگاه علم و صنعت ايران
 
گرايش (هاي) تخصصي:  مهندسي صنايع 

زمينه‌هاي مورد علاقه براي‌ كارهاي مشاوره صنعتي و امورپژوهشي: الگوريتم هاي فرا ابتكاري - تصميمگيري چند معياره - مديريت و برنامهريزي توليد و عمليات - مديريت و ارزيابي عملكرد و بهره وري - مديريت فنآوري اطلاعات - تجارت و كسب و كار الكترونيكي

- Meta-hueristic methods (GA, SA, TA, Ant colony)
- Production management (scheduling, planning, productivity and performance management)
- IT management (IT master plan, e-commerce, IT project Management, Business Models)
- Multiple objective decision making and fuzzy decision making

 عضويت در انجمن‌هاي علمي داخلي و خارجي:انجمن مهندسي صنايع - انجمن مديريت منابع انساني -  انجمن فناوري اطلاعات و ارتباطات ايران 

 
وب سايت :
                 http://www.khoshalhan.com/
 
 
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد |k. n. toosi univesity of technology