دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
۹۶/۱/۷
|English
 
معرفي امور دانشجويي

 

 خدمات دانشجويي دانشكده امور رفاهي به دانشجويان از جمله: خوابگاه، وام تحصيلي، وامهاي ضروري، توزيع وسائل كمك آموزشي و ... را انجام م دهد.

 
كارشناس امور دانشجويي :
 
سركار خانم  دوشابي
 
تلفن تماس : 84063416 
 

 

1393/02/21 تاریخ
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد |k. n. toosi univesity of technology