موفقيت نمايندگان دانشگاه صنعتي خواجه نصير به سرپرستي دكتر حامد سلمان زاده و دكتر علي نحوي در پنجمين نمايشگاه و جشنواره ربع رشيدي
تعداد بازدید:
229
تاریخ:
1397/07/09
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.