دعوتنامه جلسه سمينار 1 دكتري
نام و نام خانوادگي: مجيد آراسته
 روز شنبه مورخ  97/6/24
عنوان: توسعه مدلي مقياس پذير براي كشف اجتماعات در شبكه هاي اجتماعي 
تعداد بازدید:
223
تاریخ:
1397/06/17
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.