برنامه شركت در مصاحبه كارشناسي ارشد مهندسي صنايع/ لجستيك دوره مشترك دانشگاه خواجه نصير و سازمان مديريت صنعتي

برنامه شركت در مصاحبه كارشناسي ارشد مهندسي صنايع/ لجستيك

دوره مشترك دانشگاه خواجه نصير و سازمان مديريت صنعتي

روز سه‌شنبه 97/4/12 از ساعت 8:30 تا 14:30

رديف

نام و نام خانوادگي

ساعت حضور

رديف

نام و نام خانوادگي

ساعت حضور

1

آذين افشاري

8:30

24

فرامرز امامي صالح

10

2

آرزو برجي

8:30

25

محمدرضا كاظمي قدس

10

3

پرهام جانزاده

8:30

26

محمدمهدي دهقان

10

4

پوريا آذر

8:30

27

مرضيه انصاري

10

5

پوريا پروين رو

8:30

28

مريم دهقاني

10

6

ثنا محسني بندپي

8:30

29

مهرنوش زارع

10

7

آتوسا جواهري

9

30

مريم سادات داوري

10:30

8

آيسان قهرماني

9

31

مهسا جعفرنژاد

10:30

9

سمانه عرب زاده جمالي

9

32

مهسا سليمي

10:30

10

فاطمه رحيمي

9

33

ارغوان كولائيان

10:30

11

مريم مرداني

9

34

 اميرمحمد عبدلي

10:30

12

هوشمند رحماني

9

35

معصومه سيدي

10:30

13

حسين شاهانه

9

36

مينا هاشمي

10:30

14

فرناز تربتي

9

37

نگين سليمي

11

15

بهروز ترابي

9

38

نيلوفر باقري

11

16

منا تاجريان

9:30

39

نيلوفر مرادي

11

17

سيده مريم موسوي

9:30

40

پارميدا يوسفيان

11

18

سينا يوسف پور

9:30

41

راضيه اكبري

11

19

شهپر ستار بروجني

9:30

42

رقيه رضايي

11

20

صدف بختياري

9:30

43

سارا تاري ورديزاده

11:30

21

فاطمه خواجه وند

9:30

44

ساناز حسني افشار

11:30

22

مهدي اصغري

9:30

45

مطهره طلاوري

11:30

23

گلنار كريمي فر

9:30


 

 

 

داوطلبان محترم توجه فرماييد هزينه مصاحبه 500000 ريال است كه توسط كارت و در محل برگزاري مصاحبه اخذ خواهد شد.

ضمناً همراه داشتن اصل مدارك شناسائي و مداركي كه در اطلاعيه سنجش ذكر شده بود الزامي است.

تعداد بازدید:
315
تاریخ:
1397/04/11
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.