عضويت آقاي دكتر رضا رمضانيان در هيئت مديره انجمن لجستيك ايران

به اطلاع ميرساند  مجمع عمومي و انتخابات هيات مديره دوره پنجم انجمن لجستيك ايران در مركز مطالعات و پژوهشهاي لجستيكي برگزار و جناب آقاي دكتر رضا رمضانيان به عضويت هيات مديره انجمن لجستيك ايران تعيين گرديدند، اين انتصاب شايسته را دانشكده به ايشان تبريك ميگويد .

تعداد بازدید:
203
تاریخ:
1397/03/05
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.