برگزاري كارگاه مقاله نويسي
كارگاه مقاله نويسي روز چهارشنبه مورخ  19 دي ماه 97 با استقبال چشمگير دانشجويان، در دانشكده مهندسي صنايع دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي برگزار شد.
دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشكده مهندسي صنايع مخاطبين اصلي اين دوره بودند و اين كارگاه بمدت 8 ساعت، با تدريس جناب آقاي دكتر اميرحسين اميري برگزار شد. 
اهداف اين كارگاه شامل (تعريف مقاله و دلايل نگارش، آشنايي با شيوه نگارش علمي، انتخاب مجله و انواع مجلات علمي، آشنايي با شيوه ارسال، داوري و قسمت‌هاي مختلف مقاله و نحوه نگارش هريك) بود.
تشريح روش نگارش هر يك از انواع مقاله، معرفي پايگاه هاي داده، معرفي اصطلاحات تخصصي و شيوه آماده سازي براي انواع نشريات و معرفي پايگاه هاي اطلاعاتي مناسب براي هر نوع مقاله، تشريح روند ارسال، پذيرش اوليه، اصلاح، و در نهايت اخذ پذيرش نهايي براي چاپ، مباحث اصلي كارگاه را تشكيل مي داد.
 
Review:
51
Date:
1397/10/23
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.