ارزشيابي آموزشي

قابل توجه كليه دانشجويان
عدم تكميل فرم ارزشيابي، منجر به مسدود شدن حساب كاربري شما در سيستم گلستان خواهد شد. لطفا جهت پيشگيري از بروز مشكل در فرايند انتخاب واحد، فرم ارزشيابي را حداكثر تا تاريخ 14 دي ماه تكميل فرماييد.

 
Review:
34
Date:
1397/10/12
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.