گروه توليد صنعتي

 

مقالات چاپ شده در مجلات گروه توليد صنعتي

نام وشماره مجله

نويسندگان

عنوان مقاله

رديف

مديريت صنعتي دانشگاه تهران
 
شماره 1 دوره 6
بهار 1393

سيدمحمود قاضي ميرسعيد
اميرعباس نجفي
حميد شهرياري

ارائه روش حل دقيق براي بهبود پايايي سيستم هاي k ازn در مسئله تخصيص مازاد با انتخاب راهبرد مازاد

1

توسعه سازماني پليس
 
شماره 50
تابستان 1393

علي ندائي ممه كندي
اميرعباس نجفي

تحليل داده هاي مربوط به تصادفات جاده اي با استفاده از فن دسته بندي به روش ماشين بردار پشتيبان با نرخ خطاي چندگانه

2

شريف
 
شماره 1 دوره 30
تابستان 1393

عليرضا قهطراني
اميرعباس نجفي

بهينه سازي استوار سبد مالي با استفاده از رويكرد ارزش در معرض خطر مشروط موزون

3

مهندسي مالي و مديريت اوراق بهادار
 
شماره 21 دوره 1,393
دي 1393

اميرعباس نجفي
سيامك موشخيان

مدل سازي و ارائه ي راه حل بهينه براي بهينه سازي سبد سرمايه گذاري چند دوره اي با الگوريتم ژنتيك

4

مديريت بازاريابي
 
شماره 25 دوره 1,393
تير 1393

سميه يوسفي دارستاني
اميرعباس نجفي
مصطفي ستاك

رتبه بندي روش هاي ارزش گذاري نام تجاري از ديد مشتريان صنعت مالي

5

دانش مالي تحليل اوراق بهادار
 
شماره 24 دوره 7
دي 1393

اميرعباس نجفي
احسان فاضلي سبزوار

مدل دو هدفه بازنگري سبد ردياب شاخص با لحاظ هزينه هاي معاملاتي و حل آن با الگوريتم هاي فراابتكاري

6

مطالعات مديريت صنعتي
 
شماره 32 دوره 12
فروردين 1393

عباس شفيع خاني
اميرعباس نجفي
سيد تقي اخوان نياكي

زمان بندي همزمان پروژه و برنامه ريزي تجهيزات با الگوريتم هاي تكاملي

7

پژوهشنامه بيمه
 
شماره 115 دوره 29
آذر 1393

اميرعباس نجفي
الهام فرخ نژاد
حميد نورعليزاده

اثر آزادسازي نظام تعرفه بر كارايي شركتهاي بيمه

8

فصلنامه علوم و فناوري دريا
 
دوره 69
خرداد 1393

فريد خوش الحان
طاهر كلانتري

شناسايي عوامل تاثير گذار در طراحي مناسب ساختار رياضي مدل هاي مسيريابي و زمان بندي كشتي(SRP

9

مهندسي صنايع و مديريت شريف
 
شماره 1
تير 1393

محمد رضا آل آقا
محمد فضايلي
رضا بشيرزاده
رسول شفايي

بررسي استوار روش هاي فراابتكاري براي برنامه ريز ي مسئله ي جريان كارگاهي انسدادي در حالت تصادفي

10

كيفيت و بهره وري صنعت برق ايران
 
شماره 6 دوره 3
زمستان 1393

امير جليلوندنژاد
رسول شفايي
شهرياري

معرفي يك مدل جديد خودبرنامه ريزي استوار براي توليد كنندگان قيمت پذير برق

11مقالات چاپ شده در مجلات گروه توليد صنعتي

نام وشماره مجله

نويسندگان

عنوان مقاله

رديف

Computers & Operations Research
 Vol: 50
Oct 2014

Elham Nabipoor Afruzi
Amir Abbas Najafi
Emad Roghanian

A Multi-Objective Imperialist Competitive Algorithm for Solving Discrete Time, Cost and Quality Trade-Off Problems with Mode-Identity and Resource-Constrained Situations

1

Journal of Food Products Marketing
 Vol: 20
Sep 2014


Somayeh Yousefi

Amir Abbas Najafi

Prioritizing Brand Equity Methods From Customers’ Perspective for the Food Industry

2

Journal of Quality Engineering and Production Optimization
No: 1 Vol: 1
Dec 2014

Sahar Tadayonirad
Saeideh Gholami
Rasoul Shafaei
Hany Seidgar

Bi-Objective Optimization for Just in Time Scheduling: Application to the Two-Stage Assembly Flow Shop Problem

3

Journal of Optimization in Industrial Engineering
 Vol: 15
Jun 2014

Hamed Salmanzadeh

Landa Kort

The Effects of Grasp Conditions on Maximal Acceptable Combined Forces (Pushing and Pinch Forces) for Manual Insertion of Snap Fasteners

4

Computers & Industrial Engineering
 Vol: 74
Jun 2014

Mona Ahmadi Rad
Faried Khoshalhan
Christoph H. Glock

Optimizing Inventory and Sales Decisions in A Two-Stage Supply Chain with Imperfect Production and Backorders

5

Journal of Industrial Engineering and Management
No: 4 Vol: 7
Jun 2014

Mona Ahmadi Rad
Faried Khoshalhan
Mostafa Setak

Supply Chain Single Vendor – Single Buyer Inventory Model with Price- Dependent Demand

6

Iranian Rehabilitation Journal
No: 20 Vol: 12
Jun 2014

Hamed Salmanzadeh
Milad Rahmani
Fereshteh Alaee Jordehi

Fuzzy Group Decision Making Approach for Ranking Work Stations Based on Physical Pressure

7

Computers & Industrial Engineering
 Vol: 83
Feb 2015

Seyed Javad Hosseininezhad
Said Salhi

A Cross Entropy-Based Heuristic for the Capacitated Multi-Source Weber Problem with Facility Fixed Cost

8

Applied Mathematics and Computation
 Vol: 256
Feb 2015

Amir Abbas Najafi
Siamak Mushakhian

Multi-Stage Stochastic Mean–Semivariance–Cvar Portfolio Optimization Under Transaction Costs

9

 
مقالات چاپ شده در كنفرانسها گروه توليد صنعتي

كنفرانس،مكان و زمان

نويسندگان

عنوان مقاله

رديف

هفتمين كنفرانس بين المللي انجمن ايراني تحقيق در عمليات
سمنان
ارديبهشت 1393

علي اكبر كردي
سعيده غلامي
مصطفي ستاك
سهيل جليلي بوالحسني

برنامه ريزي عدد صحيح خطيسازي شده براي زنجيره تامين بانك خون

1

هفتمين كنفرانس بين المللي انجمن ايراني تحقيق در عمليات
سمنان
ارديبهشت 1393

فائزه ديمه
سعيده غلامي
مريم قره گوزلو
هادي ديمه

كاربرد الگوريتم هاي ابتكاري در مسأله تعويض ابزار

2

همايش ملي پژوهش هاي مهندسي صنايع
همدان
شهريور 1393

شهرام انتظاري
سعيده غلامي

يك رويكرد پيشگويانه-واكنشي براي مسئله زمان بندي جريان كارگاهي انعطاف پذير تحت عدم قطعيت

3

يازدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع
تهران
دي 1393

علي ندائي ممه كندي
اميرعباس نجفي

حل مسئله دسته بندي- رگرسيون توأم به روش ماشين بردار پشتيبان با خروجي چندگانه

4

يازدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع
تهران
دي 1393

رسول شفايي
اشكان مزدگير
امير حسين محسني گل
شبنم بزرگ زاده

توسعه يك مدل برنامه ريزي آرماني زمانبندي دانشجويان دوره تخصص رشته جراحي زنان و زايمان

5

ششمين كنفرانس ملي و چهارمين كنفرانس بين المللي لجستيك و زنجيره تامين
بهمن 1393

سهيل جليلي بوالحسني
فريد خوش الحان

بهينه سازي چند هدفه مساله مساله مكان يابي - مسير يابي چند انباري با امكان بارگيري مجدد كالا

6

ششمين كنفرانس ملي و چهارمين كنفرانس بين المللي لجستيك و زنجيره تامين
بهمن 1393

سهيل جليلي بوالحسني
فريد خوش الحان

تخصيص هزينه در بازي همكارانه مسيريابي وسيله نقليه

7

هفتمين كنفرانس بين المللي انجمن ايراني تحقيق در عمليات
سمنان
ارديبهشت 1393

منا طاهري
سيده روزيتا ابراهيمي
فريد خوش الحان

هماهنگي زنجيره تأمين با استفاده از قرارداد به اشتراك گذاري درآمد تحت نظريه بازي¬ها

8

اولين كنفرانس بين المللي اقتصاد مديريت حسابداري و علوم اجتماعي
تهران
خرداد 1393

طاهر كلانتري
فريد خوش الحان

طراحي مدل ساختاري لجستيك يكپارچه هوشمند تركيبي به منظور ناب-چابك سازي زنجيره تامين، مورد مطالعه، حوزه هاي كاركردي دريائي

9

چهاردهمين كنفرانس بين المللي مهندسي حمل و نقل و ترافيك
تهران
اسفند 1393

احسان عطار
فريد خوش الحان

بررسي شرايط قيمت گذاري اتوبوس و مترو تحت سياست هاي يكپارچه حمل و نقل شهري به كمك نظريه بازي ها

10

يازدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع
تهران
دي 1393

سيده روزيتا ابراهيمي
فريد خوش الحان

هماهنگ سازي زنجيره تامين غير يكپارچه با استفاده از قرارداد خريد مقادير بازگشتي با در نظر گرفتن تقاضاي وابسته به قيمت و تبليغات

11كتب منتشر شده گروه توليد صنعتي

ناشر

نويسندگان

عنوان

رديف

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

مصطفي گرگاني
حميدرضا قاسمي
اميرعباس نجفي

مديريت ريسك مالي

1


 

تاریخ به روز رسانی:
1394/10/29
تعداد بازدید:
2866
میدان ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان پردیس، پلاک 7
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.